Lesson List: MySql Cơ bản

Học MySQL từ cơ bản đến nâng cao với khóa học trực tuyến miễn phí. Tìm hiểu về cách sử dụng MySQL để thiết kế, quản lý và truy xuất cơ sở dữ liệu hiệu quả.

Cách sử dụng biến trong Mysql

Cách sử dụng biến trong Mysql

Trong MySQL, biến là một công cụ hữu ích giúp cho việc thực hiện các truy vấn và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn. Bài viết này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng biến trong MySQL thông qua các ví dụ minh họa cụ thể và cảnh báo lưu ý khi sử dụng.