Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Window

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên hệ điều hành Windows.

Bước 1: Tải xuống PostgreSQL

Truy cập trang web chính thức của PostgreSQL tại địa chỉ https://www.postgresql.org/download/ và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành Windows của bạn.

Bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản nào của PostgreSQL, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản 15.2.

Download postgreSQL cho window

Download postgreSQL cho window

Cài đặt PostgreSQL

Xem Tổng quan về PostgreSQL, các lưu ý khi sử dụng

1. Chọn vị trí cài đặt.

Bạn có thể thay đổi đường dẫn cài đặt PostgreSQL hoặc giữ nguyên mặc định. Sau đó, nhấp vào “Next”.

Cài đặt postgresql trên window, chọn thư mục cài đặt

Cài đặt postgresql trên window, chọn thư mục cài đặt

2. Chọn các thành phần để cài đặt.

Trong phần này, bạn có thể chọn cài đặt các công cụ và ứng dụng hỗ trợ cho PostgreSQL. Nếu bạn không cần thiết, hãy để các tùy chọn mặc định và nhấp vào “Next”.

Chọn các thành phần khi cài đặt postgreSql

Chọn các thành phần khi cài đặt postgreSql

Dưới đây là một số gói thường được cung cấp khi cài đặt PostgreSQL trên Windows:

  1. PostgreSQL Server: Đây là gói bắt buộc khi cài đặt PostgreSQL trên Windows. Gói này cung cấp các thành phần chính của PostgreSQL, bao gồm các tệp cấu hình và phần mềm máy chủ PostgreSQL.
  2. Stack Builder: Gói này cung cấp một giao diện đồ họa cho phép người dùng tải xuống và cài đặt các phần mềm bổ sung cho PostgreSQL như JDBC Driver, ODBC Driver, và các tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu.
  3. Command Line Tools: Gói này cung cấp các công cụ dòng lệnh để quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL, bao gồm các công cụ như psql, pg_dump, pg_restore và pg_ctl.
  4. pgAdmin: Gói này cung cấp một giao diện đồ họa cho phép người dùng quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL. pgAdmin cung cấp các tính năng như quản lý cơ sở dữ liệu, tạo bảng, tạo chức năng, tạo truy vấn, và xem cấu trúc của cơ sở dữ liệu.

3. Chọn vị trí lưu cơ sở dữ liệu

Ở bước này bạn có thể chọn lại thư mục lưu trữ Cơ sở dữ liệu của bạn. Tùy vào dung lượng sử dụng hoặc nhu cầu của mình mà bạn có thể chọn lại.

Cài đặt postgresql trên window - chọn vị trí lưu database

Cài đặt postgresql trên window – chọn vị trí lưu database

4. Nhập mật khẩu tài khoản admin

Ở bước này hệ thống sẽ hỏi bạn nhập mật khẩu cho tài khoản admin (root) để truy cập phần quản lý cơ sở dữ liệu của bạn sau này. Hãy đảm bảo mật khẩu đủ mạnh và an toàn để tránh rủi ro trong quá trình sử dụng nhé.

Cài đặt postgreSQL trên window - nhập mật khẩu admin

Cài đặt postgreSQL trên window – nhập mật khẩu admin

5. Chọn port

Cổng mặc định của PostgreSQL là 5432, bạn có thể đổi lại nếu đã có ứng dụng khác sử dụng cổng này, hoặc để mặc định rồi bấm Next

Cài đặt postgreSQL trên window, chọn cổng 5432

Cài đặt postgreSQL trên window, chọn cổng 5432

6. Chọn ngôn ngữ sử dụng

Ở bước này hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Tôi chọn mặc định cho nhanh rồi bấm Next

Cài đặt postgreSql Chọn ngôn ngữ sử dụng

Cài đặt postgreSql Chọn ngôn ngữ sử dụng

Sau đó bấm Next và cứ Next thôi là sẽ xong.

Cài đặt postgreSql trên window

Cài đặt postgreSql trên window

Sau khi cài đặt trong bạn có thể tìm pgAdmin để sử dụng. Dưới đây là giao diện của phần mềm pgAdmin 4 mà mình đang dùng

Cài đặt postgreSql trên window, sử dụng pgAdmin

Cài đặt postgreSql trên window, sử dụng pgAdmin

Trên đây là các bước hướng dẫn cài đặt PostgreSql trên Window 11. PosgreSql mình dùng là bản 15.2. Chúc các bạn cài đặt thành công.

Related posts:

  1. Hướng dẫn sử dụng lệnh Create Database trong PostgreSQL
  2. Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên MacOS
  3. Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Windows