Hướng dẫn cài đặt LAMP với PHP 7 trên CentOS 7

LAMP đại diện cho một nhóm các ứng dụng phần mềm bao gồm: Linux (OS), Apache (Web Server), MariaDB (CSDL) và PHP, những ứng dụng này được sử dụng cùng nhau để chạy một trang web động.

Không giống với Linux là một hệ điều hành nguồn mở, Apache là một máy chủ web hay như MySQL / MariaDB là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, thì PHP lại là ngôn ngữ kịch bản server-side. Tất cả phần mềm này phải được cài đặt trên Máy chủ riêng ảo (VPS) của bạn nếu bạn muốn chạy hầu hết các trang web động như WordPress.

Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi sẽ chỉ tập trung hướng dẫn bạn các thao tác để cài đặt LAMP với PHP 7 trên CentOS 7.

Cài đặt LAMP trên CentOS 7

Cài đặt LAMP trên CentOS 7

LAMP là gì?

LAMP là gói kết hợp giữa hệ điều hành và bộ phần mềm mã nguồn mở. Danh từ LAMP, là từ viết tắt lấy từ những chữ cái đầu của các tên dịch vụ bao gồm: Linux, Apache HTTP Server, MySQL/ MariaDB database, và PHP. Đọc tắt tên các chữ cái đầu sẽ thành LAMP hay còn gọi là LAMP Stack. LAMP được xây dựng kết hợp để phục vụ cho nhu cầu web server xử lý web động của các ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP. Còn cơ sở dịch vụ dữ liệu sẽ là MariaDB.

PHP 7 là gì?

PHP là từ viết tắt của Personal Home Page, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với cho việc phát triển web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.

Trước khi ra mắt PHP7, các phiên bản cũ hơn là PHP5 và PHP 6. Tuy nhiên, PHP7 là một phiên bản của ngôn ngữ PHP được giới thiệu vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, đây là phiên bản mới nhất và được trông đợi nhất bởi có nhiều sự thay đổi về cú pháp, bổ sung các thư viện hiện đại giúp ngôn ngữ PHP trở nên đa dạng hơn.

Để tránh sự nhầm lẫn giữa các version thì sau này chúng ta hay gọi PHP version 7 là PHP7, còn các version trước đó là PHP.

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7 với PHP 7

Yêu cầu:

 • Một gói VPS chạy CentO 7
 • Tài khoản non-root với các đặc quyền sudo

Các bước thực hiện:

Bước 1: Update lại hệ thống của bạn

Trước khi cài đặt LAMP thì hãy đảm bảo rằng CentOS 7 của bạn đã được update đến phiê bản mới nhất với lệnh:

$ sudo yum update

Bước 2: Thiết lập Apache

Chúng ta sẽ sử dụng trình quản lý gói Yum để cài đặt ứng dụng phần mềm nào CentOS 7. Để cài đặt máy chủ web Apache, hãy chạy lệnh dưới đây:

$ sudo yum install httpd

Sau khi hoàn tất, bạn hãy nhấn YEnter để tiến hành xác nhận cài đặt. Việc cài đặt phần mềm bằng lệnh sudo để có thể tạm thời nhận được các đặc quyền quản trị.

Tiếp theo, chúng ta cần bắt đầu dịch vụ Apache bằng cách chạy lệnh:

$ sudo systemctl start httpd.service

Tại thời điểm này, bạn có thể nhập địa chỉ IP công cộng của mình trên trình duyệt để xác nhận cài đặt. Bạn sẽ nhận được trang Apache mặc định như hình dưới đây:

Trang Apache mặc định

Trang trên chỉ ra rằng Apache đã được cài đặt thành công trên máy chủ CentOs 7 của bạn.

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt Apache để khởi động trong khi khởi động hệ thống bằng lệnh:

$ sudo systemctl kích hoạt httpd.service

Bước 3: Cài đặt dữ liệu MariaDB

MariaDB là một phiên bản rẽ nhánh của MySQL. Nó là một ứng dụng phần mềm nguồn mở được phát triển bởi một cộng đồng và miễn phí đối với mọi người.

Chúng ta sử dụng MariaDB để lưu trữ thông tin cho các trang web động. Ngoài ra, bạn còn có thể cài đặt MariaDB cùng với các gói bổ sung theo yêu cầu trên máy chủ CentO của mình bằng cách chạy các lệnh sau:

$ sudo yum install mariadb-server mariadb

Tiếp đó, bạn xác nhận cài đặt, bằng cách nhấn YEnter.

Bây giờ việc cài đặt MariaDB đã hoàn tất thành công, chúng ta có thể chạy lệnh này để bắt đầu dịch vụ:

$ sudo systemctl bắt đầu mariadb.

Bước 4: Bảo mật MariaDB

Theo mặc định, MariaDB không an toàn, vì vậy bạn cần xóa người dùng ẩn danh và cơ sở dữ liệu kiểm tra và định cấu hình các cài đặt khác bằng cách chạy lệnh sau:

$ sudo mysql_secure_installation

Bạn hãy nhập mật khẩu MariaDB gốc của mình, còn nếu bạn chưa đặt hay không biết mật khấu MariaDB gốc của mình thì hãy nhấn Enter để bỏ qua.

Lưu ý: Đừng nhầm lẫn với mật khẩu gốc của máy chủ của bạn.

Một khi bạn đã làm điều này, bạn sẽ được hỏi một loạt các câu hỏi. Dưới đây là một số câu hỏi mẫu để bạn dễ hình dung:

 1. Set root password? [Y/n] Y
 2. New password: Enter your password here
 3. Re-enter new password: repeat your password
 4. Remove anonymous users? [Y/n] Y
 5. Disallow root login remotely? [Y/n] Y
 6. Remove test database and access to it? [Y/n] Y
 7. Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Sau đó bạn sẽ nhận được một tin nhắn thông báo việc thiết lập đã thành công như dưới đây:

 1. … Success!
 2. Cleaning up…
 3. All done! If you’ve completed all of the above steps, your MariaDB Installation should now be secure.

Máy chủ MariaDB của bạn hiện đã an toàn. Nhập lệnh dưới đây để kích hoạt nó trong khi khởi động:

 $ sudo systemctl install mariadb.service

Bước 5: Cài đặt PHP

1. Cài Repository của REMI

Việc cài đặt gói chương trình PHP7 sẽ thông qua Repository của REMI là chính. Do vậy, việc đầu tiên bạn cần làm là download tập tin REMI repository cho CentOS có chứa thông tin về phiên bản mới nhất của PHP tại link http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm.

Giờ ta sẽ cài repository của REMI:

 1. # wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
  # rpm -Uvh remi-release-7*.rpm

Tiếp đó, ta sẽ kích hoạt repo remi sử dụng cho PHP7. Bạn hãy kéo xuống phần nội dung file ở section [remi-php70], rồi kích hoạt [enabled=1]

# vi /etc/yum.repos.d/remi-php70.repo
[remi-php70]
name=Remi's PHP 7.0 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php70/$basearch/
#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php70/httpsmirror
mirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php70/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
...

2. Cài đặt PHP 7.0

Giờ ta sẽ tiến hành cài đặt PHP 7.0 cùng một số module PHP hỗ trợ thường sử dụng. Bạn cũng nên cài đặt một số thư viện cần thiết.

# yum groupinstall "Development Tools" -y
# yum install -y libedit-devel libmcrypt-devel enchant-devel
# yum install --disablerepo=* --enablerepo=remi-php70 php php-mysql php-bcmath php-cli php-common php-devel php-embedded php-enchant php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-xml -y

3. Kiểm tra phiên bản PHP

Kiếm tra phiên bản PHP trên hệ thống CentOS bằng câu lệnh:

# php -v
PHP 7.0.30 (cli) (built: Apr 24 2018 21:28:23) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies

4. Khởi động lại hệ thống

Giờ bạn hãy khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng chương trình PHP 7 mới cài vào thông qua câu lệnh này nhé:

systemctl restart httpd

Tiếp đó, ta sẽ tạo một file thông tin để kiểm tra xem Apache đã xử lí được PHP code chưa.

# cd /var/www/lab.cuongquach.com/public_html/
# vi info.php
<?php
phpinfo();
?>

Giờ ta truy cập lại trang web domain thông qua file info.php trên trình duyệt wb xem Apache đã xử lí được PHP chưa nhé.

Bạn hãy truy cập bằng link này: http://lab.cuongquach.com/info.php

PHP 7

PHP 7

Trên đây là hướng dẫn để bạn có thể cài đặt được LAMP với PHP7 trên CentOS 7. Chúc bạn thành công!

Related posts:

 1. Cài đặt LEMP với PHP7.2 trên Centos 7
 2. Cài đặt Ssl Let’s Encrypt miễn phí cho website https trên Centos
 3. Hướng dẫn cài đặt LEMP với PHP 8 trên Centos