GPT 4 là gì? Những thông tin mới nhất về GPT 4

GPT-4 là một mô hình ngôn ngữ mới được tạo ra bởi OpenAI, có thể sinh ra văn bản giống như ngôn ngữ con người. Nó tiến bộ hơn công nghệ được sử dụng bởi ChatGPT, hiện đang dựa trên GPT-3.5. GPT là viết tắt của Generative Pre-trained Transformer, một công nghệ học sâu sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo để viết như một con người.

GPT-4 có cải tiến gì?

GPT-4 có nhiều cải tiến so với các phiên bản trước, bao gồm:

– Nó là một mô hình đa phương tiện (nhận đầu vào là hình ảnh và văn bản, đưa ra đầu ra là văn bản), có thể hiểu và xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau.
– Nó có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn với độ chính xác cao hơn, nhờ vào kiến thức tổng quát và khả năng giải quyết vấn đề rộng hơn. Ví dụ, nó vượt qua một kỳ thi luật giả lập với điểm số xấp xỉ 10% cao nhất của những người tham gia; trong khi đó, điểm số của GPT-3.5 chỉ xấp xỉ 10% thấp nhất.
– Nó sáng tạo và hợp tác hơn bao giờ hết. Nó có thể sinh ra, chỉnh sửa và lặp lại với người dùng về các nhiệm vụ viết sáng tạo và kỹ thuật, như soạn thảo bài hát, viết kịch bản hoặc học phong cách viết của người dùng.
– Nó được huấn luyện và điều chỉnh liên tục trong 6 tháng để làm cho nó an toàn và phù hợp hơn. GPT-4 cho kết quả tốt nhất từ trước đến nay (mặc dù chưa hoàn hảo) về tính chính xác, khả năng điều khiển và từ chối đi ra ngoài ranh giới.

GPT-4 dùng để làm gì?

GPT-4 có thể được sử dụng để làm nhiều việc khác nhau, chẳng hạn như:

– Tạo ra các ứng dụng trò chuyện thông minh và thân thiện với ChatGPT Plus.
– Tạo ra các ứng dụng tài liệu y khoa tự động với Nuance và Microsoft.
– Tạo ra các ứng dụng giáo dục và huấn luyện trực tuyến với OpenAI Evals.
– Tạo ra các ứng dụng sáng tạo và giải trí với OpenAI Playground.

GPT-4 là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mang lại nhiều tiềm năng và thách thức cho cộng đồng khoa học và xã hội. Chúng ta cần phải cẩn thận và trách nhiệm khi sử dụng và phát triển công nghệ này

Related posts:

  1. Các bước cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop 18.04 LTS
  2. Cài đặt LEMP với PHP7.2 trên Centos 7
  3. Cài đặt Ssl Let’s Encrypt miễn phí cho website https trên Centos