Điểm nổi bật trong PHP 8 là gì? Các lưu ý khi nâng cấp từ PHp7 lên PHP8

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất trên thế giới và đã có một lịch sử phát triển dài hơi. Tuy nhiên, như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, PHP cũng luôn phải tiến hành cập nhật và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng và khắc phục các lỗi và hạn chế của phiên bản trước đó.

Vào tháng 11 năm 2020, PHP đã phát hành phiên bản mới nhất của mình, PHP 8, với nhiều tính năng và cải tiến đáng chú ý.

Just-In-Time Compiler (JIT)

Một trong những điểm nổi bật trong PHP 8 đó là Just-In-Time Compiler (JIT). Tính năng này giúp tăng tốc độ chạy chương trình lên đáng kể bằng cách biên dịch các mã nguồn PHP thành mã máy trực tiếp thay vì thông qua trình thông dịch như trước đây.

Kết quả là, các ứng dụng PHP sẽ chạy nhanh hơn và đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất của các ứng dụng web hiện đại.

Union Types

Ngoài ra, PHP 8 cũng cung cấp tính năng Union Types, cho phép định nghĩa kiểu dữ liệu là sự kết hợp của nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ, kiểu dữ liệu của một biến có thể là kiểu số nguyên hoặc số thực.

Tính năng này giúp cho việc kiểm soát kiểu dữ liệu đầu vào và đầu ra của các hàm, phương thức trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu các lỗi không đáng có trong quá trình phát triển.

Named Arguments

Cũng trong PHP 8, Named Arguments là một tính năng mới được đưa vào để truyền đối số theo tên thay vì theo thứ tự như trước đây. Điều này giúp cho việc sử dụng các hàm và phương thức trở nên dễ đọc hơn, giúp cho code trở nên dễ hiểu hơn và giảm thiểu sai sót trong việc truyền tham số.

Nullsafe Operator

Một tính năng nữa trong PHP 8 đó là Nullsafe Operator, cung cấp toán tử ?-> để kiểm tra xem một biến có tồn tại hay không trước khi truy cập vào các phương thức hoặc thuộc tính của nó. Điều này giúp tránh lỗi và giảm thiểu thời gian phát triển hệ thống.

Ngoài ra, PHP 8 còn cung cấp một loạt các tính năng mới khác như làm việc với chuỗi Unicode, hỗ trợ các đối tượng truy vấn SQL, cải thiện hiệu suất với các hàm hash và số học, và hỗ trợ các hàm gọi một cách đệ quy.

So sánh với phiên bản trước đó là PHP 7, PHP 8 đã đưa ra nhiều cải tiến đáng kể. Các tính năng như JIT Compiler, Union Types, Named Arguments và Nullsafe Operator cũng như các cải tiến khác đã giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, PHP 8 cũng giúp tăng tốc độ chạy chương trình, cải thiện hiệu suất và sử dụng bộ nhớ một cách tối ưu hơn, giúp cho các ứng dụng web sẽ chạy nhanh hơn và đáp ứng được yêu cầu của người dùng.

Các lưu ý khi nâng cấp ứng dụng từ PHP7 lên PHP8

Khi update từ PHP 7 lên PHP 8, có một số lưu ý và vấn đề thường gặp cần được lưu ý như sau:

  1. Kiểm tra sự tương thích của ứng dụng: Khi chuyển đổi lên PHP 8, ứng dụng của bạn có thể không hoạt động đúng với tất cả các tính năng mới của PHP 8. Trước khi chuyển đổi, hãy kiểm tra sự tương thích của ứng dụng với PHP 8.
  2. Kiểm tra sự tương thích của các thư viện và framework: Ngoài việc kiểm tra sự tương thích của ứng dụng, bạn cũng nên kiểm tra sự tương thích của các thư viện và framework được sử dụng trong ứng dụng của bạn với PHP 8.
  3. Cập nhật các hàm khác nhau: PHP 8 đã bổ sung nhiều hàm mới và loại bỏ một số hàm cũ. Vì vậy, bạn cần cập nhật mã PHP của mình để sử dụng các hàm mới và thay thế các hàm cũ bằng các hàm mới tương đương.
  4. Thay đổi cú pháp: PHP 8 đã thay đổi cú pháp cho một số tính năng mới. Bạn cần sử dụng cú pháp mới này để sử dụng các tính năng mới.
  5. Xử lý lỗi: PHP 8 có cách xử lý lỗi khác với PHP 7, bạn cần chú ý đến các lỗi phát sinh trong ứng dụng của mình để sửa chúng phù hợp với cách xử lý lỗi của PHP 8.
  6. Kiểm tra hiệu suất: PHP 8 có tính năng JIT Compiler, cho phép cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Bạn nên kiểm tra lại hiệu suất của ứng dụng của mình với PHP 8 để đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất.

Nếu các bạn dùng các dự án đã chạy ổn định từ PHP 7.4 thì việc nâng cấp lên PHP 8 cũng không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nếu ứng dụng sử dụng nhiều thư viện bên thứ 3 thì có thể sẽ khá vất vả nếu bên thứ 3 chưa nâng cấp, hoặc source code của họ có quá nhiều thứ gắn chặt với PHP 7 và khi được cải tiến từ PHP 8 không tương thích (thường là một vài cú pháp thay đổi). Vì thế hãy cân nhắc nếu muốn nâng cấp vì bản 7.4 hoạt động cũng vẫn ổn mà.

 

Related posts:

  1. Tính năng Just-In-Time Compiler trong PHP 8
  2. Laravel: RateLimit là gì? Cách sử dụng RateLimit
  3. Chat GPT là gì? Những điều cần biết về ChatGPT