Css Functions là gì? Cách sử dụng Css Functions?

CSS Functions là các hàm được sử dụng trong CSS để thực hiện các phép tính, áp dụng các hiệu ứng và điều chỉnh các thuộc tính của các phần tử trên trang web. Các hàm này giúp làm cho CSS mạnh mẽ và linh hoạt hơn, cho phép bạn tạo ra các trang web tuyệt đẹp và tùy chỉnh hơn.

Các hàm CSS được chia thành hai loại chính:

 1. Hàm đơn giản: Các hàm này thực hiện một phép tính đơn giản trên giá trị của thuộc tính. Ví dụ: rgba(), hsl(), calc(),…
 2. Hàm khối: Các hàm này cho phép bạn tạo các khối CSS chứa nhiều thuộc tính và giá trị. Ví dụ: @keyframes, @media, @font-face,…

Một số hàm CSS phổ biến

Dưới đây là một số hàm CSS phổ biến và cách sử dụng chúng:

 1. Hàm rgba(): Hàm này cho phép bạn định nghĩa một màu sắc bằng cách sử dụng giá trị RGBA. Cú pháp: rgba(red, green, blue, alpha). Ví dụ: background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 2. Hàm calc(): Hàm này cho phép bạn tính toán giá trị của thuộc tính CSS. Ví dụ: width: calc(100% - 50px);
 3. Hàm url(): Hàm này cho phép bạn tham chiếu đến một tài nguyên bên ngoài, chẳng hạn như hình ảnh hoặc font. Ví dụ: background-image: url('path/to/image.jpg');
 4. Hàm translate(): Hàm này cho phép bạn dịch chuyển một phần tử trong không gian 2D hoặc 3D. Ví dụ: transform: translate(50px, 100px);
 5. Hàm rotate(): Hàm này cho phép bạn xoay một phần tử trong không gian 2D hoặc 3D. Ví dụ: transform: rotate(45deg);

Các lưu ý khi sử dụng CSS Functions

 1. Hãy kiểm tra các trình duyệt hỗ trợ hàm CSS trước khi sử dụng chúng. Một số hàm mới chỉ được hỗ trợ trên các trình duyệt mới nhất.
 2. Hãy chắc chắn sử dụng các giá trị hợp lệ cho các hàm CSS. Nếu không, trang web của bạn có thể bị hiển thị sai hoặc không hiển thị đúng.
 3. Hãy sử dụng các hàm CSS một cách đúng đắn và hợp lý. Không sử dụng quá nhiều hàm CSS trên một phần tử, vì điều này có thể làm cho mã CSS của bạn khó hiểu và khó bảo trì.
 4. Hãy tận dụng các hàm CSS để tối ưu hóa trang web của bạn. Ví dụ: sử dụng hàm calc() để tính toán độ rộng của các phần tử, sử dụng hàm translate() để tạo hiệu ứng chuyển động trơn tru.
 5. Hãy sử dụng các hàm CSS để tạo ra các hiệu ứng và tính năng tốt nhất cho trang web của bạn. Ví dụ: sử dụng hàm @media để điều chỉnh giao diện trang web của bạn trên các thiết bị khác nhau.
 6. Hãy tập trung vào hiệu suất và tối ưu hóa trang web của bạn. Nếu sử dụng quá nhiều hàm CSS, trang web của bạn có thể bị chậm hoặc không đáp ứng tốt trên các thiết bị khác nhau.
 7. Hãy sử dụng các công cụ hỗ trợ để làm việc với các hàm CSS. Ví dụ: DevTools của trình duyệt sẽ giúp bạn kiểm tra và chỉnh sửa các thuộc tính CSS của trang web của bạn.
 8. Hãy đọc tài liệu và hướng dẫn về các hàm CSS để hiểu rõ hơn về cách sử dụng chúng.

Ví dụ cơ bản

Một ví dụ về sử dụng CSS function là hàm linear-gradient(), được sử dụng để tạo nền gradient cho một phần tử trên trang web.

Ví dụ:

background: linear-gradient(to bottom right, #ffffff, #000000);

Trong ví dụ trên, chúng ta đang sử dụng hàm linear-gradient() để tạo ra một gradient từ trên xuống dưới và từ trái qua phải, bắt đầu từ màu trắng và kết thúc bằng màu đen.

Các đối số của hàm linear-gradient() cho phép bạn tùy chỉnh gradient theo nhiều cách khác nhau. Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hai giá trị màu sắc để định nghĩa bắt đầu và kết thúc của gradient, nhưng chúng ta có thể sử dụng nhiều giá trị màu sắc khác nhau để tạo ra các gradient phức tạp hơn.

Hàm linear-gradient() cũng cho phép bạn tùy chỉnh hướng gradient bằng cách sử dụng các giá trị như to left, to right, to top, và to bottom. Bạn có thể tạo ra các gradient theo hướng khác nhau để tạo ra hiệu ứng động đáng chú ý trên trang web của bạn.

Như vậy, hàm linear-gradient() là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng CSS function để tạo ra các hiệu ứng và tính năng độc đáo trên trang web của bạn.

CSS Functions là một phần quan trọng của CSS, giúp làm cho trang web của bạn linh hoạt hơn và tùy chỉnh hơn.

Tuy nhiên, hãy sử dụng chúng một cách đúng đắn và hợp lý để tối ưu hóa trang web của bạn và đảm bảo rằng trang web của bạn có thể hoạt động tốt trên các thiết bị khác nhau.

Related posts:

 1. CSS Pseudo-elements là gì? Sử dụng CSS Pseudo-elements như thế nào?
 2. Các hiệu hứng Filters và cách sử dụng CSS Filters
 3. Cách sử dụng Blend Modes trong CSS