Các bước chi tiết cài đặt React Native trên Windows

Dưới đây là cách cài đặt React Native trên Windows – Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu

Để cài đặt môi trường lập trình React Native trên Windows, bạn có thể làm theo các bước sau:

Các bước cài đặt react native trên window

Bước 1: Cài đặt Node.js

Truy cập vào trang chủ của Node.js (https://nodejs.org/en/) và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành Windows của bạn. Sau đó, chạy tệp cài đặt và hoàn tất quá trình cài đặt.

Bước 2:  Cài đặt Java SE Development Kit (JDK)

Truy cập trang tải xuống của Oracle (https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html) và tải xuống phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn. Lưu ý, bạn cần tải xuống JDK thay vì JRE (Java Runtime Environment), vì JDK bao gồm các công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng Java. Sau khi tải xuống, chạy tệp cài đặt và hoàn tất quá trình cài đặt.

Bước 3:  Cài đặt Android Studio

Truy cập trang tải xuống của Android Studio (https://developer.android.com/studio/) và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Sau khi tải xuống, chạy tệp cài đặt và hoàn tất quá trình cài đặt. Trong quá trình cài đặt, hãy chú ý để chọn “Android SDK” và các thành phần khác cần thiết cho việc phát triển ứng dụng Android.

Bước 4: Thiết lập biến môi trường

Sau khi cài đặt Node.js, JDK và Android Studio, bạn cần thiết lập các biến môi trường cho máy tính của bạn để React Native có thể chạy đúng. Truy cập vào “Start” > “System” > “Advanced system settings” > “Environment Variables”. Ở mục “System Variables”, tìm và sửa đổi các biến môi trường sau:

 • ANDROID_HOME: Đặt đường dẫn tới thư mục chứa Android SDK. Ví dụ: C:\Users\username\AppData\Local\Android\Sdk.
 • JAVA_HOME: Đặt đường dẫn tới thư mục cài đặt JDK. Ví dụ: C:\Program Files\Java\jdk{version}.

Sau khi thiết lập xong, hãy khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.

Bước 5:  Cài đặt React Native Command Line Interface (CLI)

Mở Command Prompt hoặc PowerShell và nhập lệnh sau để cài đặt React Native CLI:

npm install -g react-native-cli​

Lưu ý: Bạn cần cài đặt React Native CLI với quyền quản trị viên (Run as administrator).

Tạo một ứng dụng React Native đầu tiên

Bước 6: Tạo một ứng dụng React Native mới

Trong Command Prompt hoặc PowerShell, chuyển đến thư mục mà bạn muốn tạo ứng dụng React Native mới và nhập lệnh sau:

react-native init MyApp​

Lưu ý: Thay “MyApp” bằng tên của ứng dụng mà bạn muốn tạo. Việc này sẽ tạo ra một ứng dụng React Native mới với tên là “MyApp”.

Bước 7: Chạy ứng dụng React Native trên Android

Để chạy ứng dụng React Native trên Android, bạn cần mở Android Studio và chạy Emulator hoặc kết nối một thiết bị Android với máy tính của bạn. Sau đó, mở Command Prompt hoặc PowerShell, chuyển đến thư mục ứng dụng React Native và nhập lệnh sau:

react-native run-android

Trên đây là các bước cơ bản để cài đặt môi trường lập trình React Native trên Windows. Tuy nhiên, bạn cần chú ý một số điểm sau đây để đảm bảo quá trình cài đặt được suôn sẻ:

 • Kiểm tra xem máy tính của bạn có đủ dung lượng để cài đặt Node.js, JDK, Android Studio và các thành phần cần thiết khác.
 • Đảm bảo rằng bạn đã tải xuống phiên bản phù hợp của các thành phần, tùy thuộc vào phiên bản của hệ điều hành và máy tính của bạn.
 • Đặt đường dẫn cho các biến môi trường đúng với thư mục cài đặt của Node.js, JDK và Android Studio.
 • Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập đúng tên cho biến môi trường “ANDROID_HOME” và “JAVA_HOME”.
 • Để tránh xung đột giữa các phiên bản của Node.js, hãy sử dụng NVM (Node Version Manager) để quản lý các phiên bản của Node.js trên máy tính của bạn.

Dưới đây là các trang trích dẫn cho từng bước cài đặt:

 1. Node.js: https://nodejs.org/en/
 2. JDK: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
 3. Android Studio: https://developer.android.com/studio/
 4. React Native CLI: https://www.npmjs.com/package/react-native-cli

Chúc bạn thành công trong việc cài đặt môi trường lập trình React Native trên Windows!

Related posts:

 1. Tổng quan về React Native
 2. Các bước chi tiết cài đặt React Native trên MacOS
 3. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong Mysql, các lưu ý khi sử dụng