Cách sử dụng Position “sticky” trong CSS nâng cao

CSS Position “sticky” là một giá trị mới trong thuộc tính position trong CSS3, cho phép bạn giữ phần tử ở vị trí cố định trên màn hình khi cuộn trang.

Khi sử dụng giá trị “sticky”, phần tử sẽ giữ vị trí của nó cho đến khi nó bị che bởi một phần tử khác hoặc đến khi người dùng cuộn trang đến cuối trang. Khi phần tử đạt đến độ cao tối đa của nó, nó sẽ ngừng di chuyển và giữ vị trí cố định trên màn hình.

Position “sticky” dùng để làm gì?

“Sticky” thường được sử dụng để tạo ra các tiêu đề cố định hoặc thanh điều hướng trên trang web, giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập vào chúng mà không cần phải cuộn lại đầu trang. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra các menu dạng dropdown hoặc phần tử cố định khác trên trang web.

Ví dụ:

<div class="sticky-element">
 <p>Đây là một phần tử sticky.</p>
</div>
.sticky-element {
 position: sticky;
 top: 0;
 background-color: #fff;
 padding: 10px;
 border-bottom: 1px solid #ccc;
}

Trong ví dụ trên, phần tử “sticky-element” sẽ giữ vị trí của nó trên đầu trang khi cuộn trang xuống và nó sẽ có một nền trắng và đường viền dưới. Các thuộc tính “top” và “padding” có thể được điều chỉnh để tạo ra các phần tử sticky với kích thước và vị trí khác nhau.

Các cách sử dụng CSS Position “sticky”

Dưới đây là một số cách sử dụng CSS Position “sticky” để tạo ra các phần tử dính trên trang web của bạn:

Dính thanh đầu trang (sticky header):

Đây là một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của CSS Position “sticky”. Bằng cách đặt giá trị “position: sticky” cho phần tử header, bạn có thể làm cho thanh đầu trang dính lên đầu trang và luôn hiển thị khi người dùng cuộn trang.

header {
 position: sticky;
 top: 0;
}

Dính thanh cuộn bên (sticky sidebar):

Bạn có thể sử dụng CSS Position “sticky” để tạo ra các thanh cuộn bên dính ở các vị trí cố định trên trang web của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn dính thanh cuộn bên ở phía bên trái của trang web của bạn, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

.sidebar {
 position: sticky;
 top: 50px;
 left: 0;
}

Bạn cũng có thể sử dụng CSS Position “sticky” để tạo ra các chân trang dính ở cuối trang web của bạn. Điều này có thể hữu ích để giữ cho các liên kết quan trọng luôn hiển thị khi người dùng cuộn trang. Ví dụ:

footer {
 position: sticky;
 bottom: 0;
}

Các lưu ý khi sử dụng CSS Position “sticky”

 CSS Position “sticky” là một công cụ mạnh mẽ trong thiết kế web, tuy nhiên, khi sử dụng nó, có một số lưu ý quan trọng cần lưu ý để đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của trang web của bạn. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng CSS Position “sticky”:

Sự chuyển đổi giữa các vị trí:

Khi sử dụng CSS Position “sticky” trên một phần tử, nó có thể bị chuyển đổi giữa các vị trí, đặc biệt là khi nội dung được thay đổi. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác như JavaScript để đảm bảo phần tử luôn ở vị trí đúng.

Tương thích với các phần tử khác:

Khi sử dụng CSS Position “sticky” trên một phần tử, nó có thể gây ra xung đột với các phần tử khác trên trang web. Để khắc phục vấn đề này, hãy đảm bảo rằng các phần tử khác không che phủ phần tử sticky và sử dụng các thuộc tính CSS khác để điều chỉnh các phần tử khác trên trang web.

CSS Position “sticky” là một công cụ hữu ích để tạo ra các phần tử dính trên trang web của bạn. Tuy nhiên, khi sử dụng nó, bạn nên lưu ý các vấn đề quan trọng để đảm bảo tính ổn định, đáng tin cậy và hiệu suất của trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng CSS Position “sticky” đúng cách, bạn có thể tạo ra trang web đẹp và chuyên nghiệp với tính năng dính hữu ích.

Related posts:

 1. Cách sử dụng CSS Position
 2. Tổng quan về CSS, CSS Là gì? Dùng như thế nào?
 3. CSS3 là gì? Nó khác gì so với CSS trước đó?