Cách sử dụng CSS Position

CSS Position là một thuộc tính trong CSS được sử dụng để xác định vị trí của một phần tử trên trang web. Có 4 giá trị chính cho thuộc tính này: static, relative, absolute và fixed.

Các giá trị thuộc tính Position

static

Đây là giá trị mặc định cho một phần tử. Khi sử dụng giá trị này, phần tử sẽ xuất hiện theo thứ tự của tài liệu và sẽ không thể được di chuyển.

relative

Phần tử sẽ được di chuyển một khoảng cách xác định theo hướng nào đó từ vị trí ban đầu của nó. Khi sử dụng giá trị này, phần tử vẫn chiếm vị trí ban đầu của nó, tuy nhiên nó có thể được di chuyển theo hướng xác định bằng các thuộc tính top, right, bottom, left.

absolute

Phần tử sẽ được đặt tại một vị trí tuyệt đối trên trang web. Khi sử dụng giá trị này, phần tử sẽ được di chuyển đến vị trí được xác định bằng các thuộc tính top, right, bottom, left, và sẽ không còn chiếm vị trí ban đầu của nó.

Điều này có nghĩa là vị trí của phần tử sẽ không bị ảnh hưởng bởi các phần tử khác trên trang web.

fixed

Phần tử sẽ được đặt tại một vị trí tuyệt đối trên trang web, tương tự như giá trị absolute. Tuy nhiên, phần tử sẽ luôn xuất hiện tại vị trí xác định ngay cả khi trang được cuộn.

CSS Position được sử dụng khi bạn muốn kiểm soát vị trí của một phần tử trên trang web.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng giá trị absolute để đặt một phần tử nằm ở góc trên bên phải của trang hoặc sử dụng giá trị fixed để tạo một thanh menu luôn xuất hiện trên đầu trang khi người dùng cuộn trang.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sử dụng CSS Position có thể làm cho trang của bạn khó đọc và khó bảo trì nếu không được sử dụng đúng cách.

Các lưu ý khi sử dụng CSS Position

Khi sử dụng CSS Position, có một số lưu ý quan trọng cần nhớ để tránh gặp phải các vấn đề liên quan đến hiển thị và bảo trì trang web:

Sử dụng đúng giá trị

Bạn cần hiểu rõ về cách hoạt động của mỗi giá trị của thuộc tính position để sử dụng đúng cách. Việc sử dụng sai giá trị có thể gây ra các vấn đề về hiển thị trang web.

Sử dụng kết hợp với các thuộc tính khác

CSS Position thường được sử dụng kết hợp với các thuộc tính khác như top, right, bottom, left để xác định chính xác vị trí của phần tử.

Bạn cần hiểu cách sử dụng các thuộc tính này để tạo ra hiệu ứng và vị trí phù hợp cho phần tử.

Cẩn thận khi sử dụng giá trị absolute và fixed

Khi sử dụng giá trị absolute và fixed, phần tử sẽ không chiếm vị trí ban đầu của nó. Điều này có thể gây ra các vấn đề liên quan đến hiển thị trên trang web, đặc biệt là khi sử dụng với các phần tử khác.

Không sử dụng quá nhiều

Việc sử dụng quá nhiều CSS Position có thể làm cho trang web trở nên khó đọc và khó bảo trì. Bạn cần sử dụng thuộc tính này một cách hợp lý và chỉ khi cần thiết.

Cẩn thận khi sử dụng với các phần tử có kích thước động

Khi sử dụng CSS Position với các phần tử có kích thước động như hình ảnh, video hoặc phần tử tự động điều chỉnh kích thước, bạn cần đảm bảo rằng phần tử sẽ không bị tràn ra khỏi khu vực hiển thị của trang.

Kiểm tra trên các trình duyệt khác nhau

CSS Position có thể hoạt động khác nhau trên các trình duyệt khác nhau. Bạn cần kiểm tra trên nhiều trình duyệt để đảm bảo rằng trang web của bạn hiển thị đúng trên mọi nền tảng và trình duyệt.

Ví dụ về sử dụng CSS Position

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng CSS position:

Ví dụ về sử dụng position: absolute để tạo nút “X” để đóng hộp thoại trên trang web:

<div class="dialog-box">
 <button class="close-button">X</button>
 <p>This is the content of the dialog box.</p>
</div>
.dialog-box {
 position: relative;
}

.close-button {
 position: absolute;
 top: 10px;
 right: 10px;
}

Ví dụ về sử dụng position: fixed để tạo menu thanh điều hướng dính ở vị trí cố định trên trang web:

<div class="header">
 <nav class="navbar">
  <ul>
   <li><a href="#">CodeZi.pro</a></li>
   <li><a href="#">About</a></li>
   <li><a href="#">Contact</a></li>
  </ul>
 </nav>
</div>
.header {
 height: 100px;
}

.navbar {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 background-color: #333;
 color: #fff;
}

.navbar ul {
 list-style: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
 display: flex;
}

.navbar li {
 margin-right: 20px;
}

.navbar li:last-child {
 margin-right: 0;
}

Trong ví dụ này, navbar được đặt ở vị trí cố định trên đầu trang web và sử dụng position: fixed để giữ nó ở vị trí đó khi người dùng cuộn trang.

CSS Position là một trong những thuộc tính quan trọng trong CSS, cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng và vị trí tùy chỉnh cho phần tử trên trang web.

Tuy nhiên, để sử dụng nó một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần hiểu rõ về cách hoạt động của nó và tuân thủ các lưu ý quan trọng để tránh gặp phải các vấn đề liên quan đến hiển thị và bảo trì trang web.

Related posts:

 1. Tổng quan về CSS, CSS Là gì? Dùng như thế nào?
 2. Cách sử dụng Position “sticky” trong CSS nâng cao
 3. Các hiệu hứng Filters và cách sử dụng CSS Filters