Cách sử dụng CSS 2D Transforms qua ví dụ

CSS 2D Transforms là một công cụ hữu ích giúp cho việc thiết kế web trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với CSS 2D Transforms, bạn có thể thay đổi kích thước, độ xoay, vị trí của một phần tử HTML một cách dễ dàng và tạo ra những hiệu ứng hấp dẫn cho trang web của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng CSS 2D Transforms để tạo ra những hiệu ứng đẹp mắt cho trang web của bạn.

Cách sử dụng CSS 2D Transforms qua ví dụ

Cách sử dụng CSS 2D Transforms qua ví dụ

Thêm thuộc tính transform vào phần tử HTML

Để sử dụng CSS 2D Transforms, bạn cần thêm thuộc tính transform vào phần tử HTML muốn thay đổi. Thuộc tính transform có thể được sử dụng để xoay, co giãn, phóng to hay thu nhỏ phần tử HTML.

Ví dụ:

<div class="box"></div>

.box {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 transform: rotate(45deg);
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thêm thuộc tính transform vào phần tử HTML với giá trị là rotate(45deg), điều này sẽ xoay phần tử HTML 45 độ.

Sử dụng các hàm transform để thay đổi phần tử HTML

CSS 2D Transforms cung cấp một số hàm để bạn có thể thay đổi phần tử HTML như sau:

 • translate(): dịch chuyển phần tử HTML theo trục X hoặc trục Y
 • rotate(): xoay phần tử HTML theo góc độ đã cho
 • scale(): thay đổi kích thước phần tử HTML theo tỉ lệ

Ví dụ:

<div class="box"></div>

.box {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 transform: translate(50px, 50px) rotate(45deg) scale(1.5);
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng các hàm translate, rotate và scale để dịch chuyển, xoay và phóng to phần tử HTML.

Sử dụng origin để thay đổi điểm neo của phần tử HTML

Khi sử dụng hàm transform, điểm neo của phần tử HTML được đặt tại giữa phần tử đó. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thuộc tính transform-origin để thay đổi điểm neo của phần tử HTML.

Ví dụ:

<div class="box"></div>

.box {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 transform: rotate(45deg);
 transform-origin:center center;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thuộc tính transform-origin để thay đổi điểm neo của phần tử HTML về trung tâm của nó.

Sử dụng transition để tạo hiệu ứng chuyển động

CSS 2D Transforms cũng có thể được sử dụng để tạo ra hiệu ứng chuyển động cho phần tử HTML. Bạn có thể sử dụng thuộc tính transition để điều khiển tốc độ và kiểu chuyển động của phần tử HTML.

Ví dụ:

<div class="box"></div>

.box {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: red;
 transform: rotate(0deg);
 transition: transform 1s ease;
}

.box:hover {
 transform: rotate(45deg);
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thuộc tính transition để tạo hiệu ứng chuyển động cho phần tử HTML khi rê chuột vào đó. Điều này sẽ làm phần tử HTML xoay 45 độ trong vòng 1 giây.

Kết luận

CSS 2D Transforms là một công cụ hữu ích giúp cho việc thiết kế web trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Bằng cách sử dụng các hàm transform và thuộc tính transition, bạn có thể tạo ra những hiệu ứng đẹp mắt và tạo sự tương tác cho trang web của mình. Chúc bạn thành công!

Related posts:

 1. Css Functions là gì? Cách sử dụng Css Functions?
 2. Các hiệu hứng Filters và cách sử dụng CSS Filters
 3. Cách sử dụng Blend Modes trong CSS