Cách sử dụng Blend Modes trong CSS

Blend Modes là tính năng trong CSS cho phép bạn kết hợp hai hay nhiều lớp màu sắc với nhau để tạo ra các hiệu ứng mới. Đây là một cách thú vị để tăng tính sáng tạo cho trang web của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về Blend Modes trong CSS.

Cách sử dụng Blend Modes trong CSS

Cách sử dụng Blend Modes trong CSS

Các loại Blend Modes

Trong CSS, có 16 loại Blend Modes khác nhau mà bạn có thể sử dụng để kết hợp hai hay nhiều lớp màu với nhau. Dưới đây là danh sách các Blend Modes đó:

 1. Normal: Giữ nguyên màu sắc của lớp trên cùng, không ảnh hưởng đến lớp dưới.
 2. Multiply: Tăng độ tối của màu sắc khi kết hợp các lớp lại với nhau. Kết quả là màu sắc sẽ trở nên đậm hơn.
 3. Screen: Tăng độ sáng của màu sắc khi kết hợp các lớp lại với nhau. Kết quả là màu sắc sẽ trở nên sáng hơn.
 4. Overlay: Kết hợp Multiply và Screen để tạo ra một hiệu ứng kết hợp độ tối và độ sáng.
 5. Darken: Chọn màu sắc tối nhất trong các lớp và hiển thị lớp đó.
 6. Lighten: Chọn màu sắc sáng nhất trong các lớp và hiển thị lớp đó.
 7. Color Dodge: Kết hợp các lớp lại để làm sáng màu sắc. Kết quả là màu sắc sẽ trở nên rực rỡ hơn.
 8. Color Burn: Kết hợp các lớp lại để làm tối màu sắc. Kết quả là màu sắc sẽ trở nên đậm hơn.
 9. Hard Light: Kết hợp Multiply và Screen theo tỷ lệ khác nhau để tạo ra hiệu ứng độ tối và độ sáng.
 10. Soft Light: Tạo ra một hiệu ứng mờ, tương phản thấp và màu sắc nhạt.
 11. Difference: Trừ màu sắc của lớp dưới đi từ màu sắc của lớp trên cùng. Kết quả là màu sắc sẽ trở nên khác biệt và tạo ra hiệu ứng ảnh phim.
 12. Exclusion: Tương tự như Difference, nhưng với độ tương phản thấp hơn.
 13. Hue: Hiển thị màu sắc của lớp trên cùng trên một bảng màu của lớp dưới.
 14. Saturation: Hiển thị độ bão hòa màu sắc của lớp trên cùng trên lớp dưới.
 15. Color: Kết hợp Hue và Saturation để hiển thị màu sắc của lớp trên cùng trên lớp dưới.
 16. Luminosity: Hiển thị độ sáng của lớp trên

Cách sử dụng Blend Modes trong CSS

Để sử dụng Blend Modes trong CSS, bạn cần có ít nhất hai lớp với các thuộc tính “background-color” khác nhau. Sau đó, bạn có thể áp dụng thuộc tính “mix-blend-mode” cho lớp cha để kết hợp các lớp con với nhau. Ví dụ:

<div class="blend-mode-example">
 <div class="layer1"></div>
 <div class="layer2"></div>
</div>

<style>
 .blend-mode-example {
  position: relative;
 }
 .layer1 {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: #ff0000;
 }
 .layer2 {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: #00ff00;
  mix-blend-mode: screen;
 }
</style>

Ở ví dụ trên, chúng ta tạo một thẻ div cha và hai thẻ div con (layer1 và layer2). Mỗi thẻ div con có một màu sắc khác nhau. Sau đó, chúng ta sử dụng thuộc tính “mix-blend-mode: screen” để kết hợp hai lớp này với nhau và tạo ra hiệu ứng mới.

Các lưu ý khi sử dụng Blend Modes trong CSS

 • Blend Modes không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt, vì vậy bạn nên kiểm tra trước khi sử dụng.
 • Nếu bạn sử dụng các lớp con với kích thước khác nhau, bạn có thể gặp phải các vấn đề liên quan đến vị trí và kích thước của các lớp đó.
 • Blend Modes có thể làm cho trang web của bạn trông thú vị và độc đáo, tuy nhiên bạn cần cân nhắc sử dụng
 • Sử dụng Blend Modes quá nhiều có thể làm cho trang web của bạn trở nên quá tải, gây khó khăn cho người dùng khi tải trang.
 • Blend Modes có thể làm giảm độ tương phản của các nội dung trên trang, vì vậy bạn nên sử dụng chúng một cách cân nhắc để đảm bảo rõ ràng và dễ đọc cho người dùng.
 • Khi sử dụng Blend Modes, bạn cần đảm bảo rằng màu sắc của các lớp kết hợp với nhau là hài hòa và tương phản tốt với nhau, tránh gây khó chịu cho mắt người dùng.

Kết luận

Blend Modes là một tính năng thú vị trong CSS cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng mới và tăng tính sáng tạo cho trang web của bạn. Bạn cần cân nhắc khi sử dụng Blend Modes để đảm bảo rằng trang web của bạn vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn về thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Related posts:

 1. Css Functions là gì? Cách sử dụng Css Functions?
 2. Cách sử dụng CSS 2D Transforms qua ví dụ
 3. Các hiệu hứng Filters và cách sử dụng CSS Filters