2 Cách cài đặt PostgreSQL trên MacOS

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến được sử dụng rộng rãi trên các hệ thống máy chủ và desktop. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PostgreSQL trên macOS và phần mềm quản lý tương ứng.

Cách 1: Cài đặt PostgreSQL và pgAdmin bằng Homebrew

Bước 1: Cài đặt Homebrew Homebrew là một trình quản lý gói cho macOS, cho phép bạn cài đặt các ứng dụng và thư viện trên máy tính của bạn một cách dễ dàng. Để cài đặt Homebrew, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Bước 2: Cài đặt PostgreSQL và pgAdmin Sau khi cài đặt Homebrew, bạn có thể cài đặt PostgreSQL và pgAdmin bằng cách chạy các lệnh sau trong Terminal:

brew install postgresql 
brew install --cask pgadmin4

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể khởi động PostgreSQL bằng cách chạy lệnh sau:

brew services start postgresql

Bước 3: Tạo một người dùng và một cơ sở dữ liệu Sau khi cài đặt PostgreSQL và pgAdmin, bạn có thể tạo một người dùng và một cơ sở dữ liệu bằng cách chạy các lệnh sau:

# Đăng nhập vào PostgreSQL 
psql postgres 

# Tạo một người dùng mới 
CREATE USER yourusername WITH PASSWORD 'yourpassword'; 

# Tạo một cơ sở dữ liệu mới 
CREATE DATABASE yourdatabase;

Bước 4: Mở pgAdmin và kết nối với PostgreSQL Sau khi tạo người dùng và cơ sở dữ liệu, bạn có thể mở pgAdmin và kết nối với PostgreSQL bằng cách chạy các bước sau:

  1. Mở pgAdmin và chọn “Add New Server” từ menu context.
  2. Trong trường “General”, đặt tên cho máy chủ và điền địa chỉ localhost và port 5432.
  3. Trong trường “Connection”, nhập tên người dùng và mật khẩu bạn đã tạo trong bước 3.
  4. Nhấn nút “Save” để kết nối với PostgreSQL.

Bây giờ bạn đã có thể quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình trên pgAdmin.

Cách 2: Cài đặt PostgreSQL và pgAdmin từ trang web chính thức

Bước 1: Tải xuống PostgreSQL và pgAdmin từ trang web chính thức Bạn có thể tải xuống PostgreSQL và pgAdmin từ trang web chính

Bước 2: Cài đặt PostgreSQL và pgAdmin Sau khi tải xuống PostgreSQL và pgAdmin, bạn có thể cài đặt chúng bằng cách chạy các tệp tin đã tải xuống. Chạy trình cài đặt PostgreSQL trước, sau đó chạy trình cài đặt pgAdmin.

Cài đặt PostgreSql trên MacOS - chọn thư mục lưu dữ liệu

Cài đặt PostgreSql trên MacOS – chọn thư mục lưu dữ liệu

Cài đặt postgreSql trên macOs - chọn các thành phần cài đặt

Cài đặt postgreSql trên macOs – chọn các thành phần cài đặt

Cài đặt postgreSQL trên MacOS, chọn thư mục lưu data

Cài đặt postgreSQL trên MacOS, chọn thư mục lưu data

Cài đặt postgreSql trên Macos, nhập mật khẩu master

Cài đặt postgreSql trên Macos, nhập mật khẩu master

Đây là mật khẩu quản trị (master) dùng để truy cập vào quản lý các tài nguyên trong PostgreSql, trên máy tính cá nhân tôi thường đặt đơn giản và dễ nhớ cho tiện làm việc.

Cài đặt postgreSql, nhập port 5432

Cài đặt postgreSql, nhập port 5432

Port mặc định của PostgreSql là 5432, ở môi trường dev bạn nên để mặc định cho dễ nhớ, trừ khi bạn có sử dụng ứng dụng nào đó đã chiếm cổng này rồi.

Cài đặt postgreSql hoàn tất

Cài đặt postgreSql hoàn tất

Sau đó bấm next để tiếp tục hoàn tất việc cài đặt.

Với pgAdmin4 thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tải về và kéo thả vào thư mục Applications và sử dụng thôi

Cài đặt pgAdmin trên Macos

Cài đặt pgAdmin trên Macos

Cách thức sử dụng công cụ khá đơn giản, không có gì phức tạp. Phần tiếp theo sử dụng công cụ pgAdmin bạn có thể tự mầy mò nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Window

Related posts:

  1. Chi tiết về lệnh Create Database của PostgreSQL
  2. Hướng dẫn kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL
  3. Tìm hiểu về PostgreSQL Identity Column