Series môn học: Các khái niệm

Một số khái niệm cơ bản về máy tính và công nghệ, thường được nhắc đến khi sử dụng máy tính, trong lập trình và quản trị hệ thống

SSL là gì?

SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer, thường đi cùng với khái niệm TSL nghĩa là Transport Layer Security. Là một chuẩn giao thức mã hóa được thiết kế nhằm đảm bảo an...

HTTPS là gì?

HTTPS là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS nó cho phép truyền tải thông tin...

Centos là gì?

Centos là 1 trong nhiều bản phân phối của hệ điều hành Linux, hay đúng hơn nó là bản phân phối của hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Linux Kernel. Centos là...

Ubuntu là gì?

Ubuntu là 1 bản phân phối của hệ điều hành Linux, Ubuntu được phát triển bởi canonical, đây là 1 trong nhiều bản phân phối phổ biến và rất nổi tiếng của Linux, đặc...

Linux là gì?

Linux là tên gọi của một hệ điều hành trên máy tính hay đúng hơn là tên của nhân những hệ điều hành họ Unix (Linux kernel). Nó là một case khá nổi tiếng...

HTML là gì?

HTML là gì? HTML (viết tắt HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ máy tính được tạo ra để cho phép lập trình viên tạo trang web.