Lập trình PHP là gì?

Bài này mình sẽ chỉ cho bạn về những khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ PHP và cách viết nó như thế nào.

1. PHP là gì?

PHP viết tắt của Hypertext Preprocessor, nó là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở làm việc phía server được sử dụng để phát triển các ứng dụng web, có thể được nhúng vào mã HTML.

Ví dụ:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      echo "Hi, I'm a PHP script!";
    ?>
  </body>
</html>

2. PHP sử dụng như thế nào?

Các lệnh PHP có thể được sử dụng trên hầu hết các hệ điều hành nổi tiếng như Linux, Unix, Solaris, Microsoft Windows, MAC OS và nhiều hệ điều hành khác. Nó cũng hỗ trợ hầu hết các web servers bao gồm cả Apache và IIS. Sử dụng PHP giúp các nhà phát triển web có quyền tự do lựa chọn hệ điều hành và web servers của họ.

Như đã giới thiệu ở trên, mã PHP có thể kết hợp với mã HTML. Vậy nó được viết như thế nào?

Thông thường, PHP sẽ được viết trong cặp thẻ mở <?phpvà thẻ đóng ?>, mọi đoạn mã viết ngoài cặp thẻ này sẽ không được xử lý bởi PHP, và đêì được xuất trực tiếp ra ngoài màn hình. Tuy nhiên bạn có thể dùng cặp thẻ<script language="php"> và </script>.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *