Lập trình và quản trị hệ thống

Cú pháp PHP

Chương này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về cú pháp rất cơ bản của PHP và rất quan trọng để làm cho nền tảng PHP của bạn vững chắc. Mục lục...

Lập trình PHP là gì?

Bài này mình sẽ chỉ cho bạn về những khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ PHP và cách viết nó như thế nào. Mục lục 1. PHP là gì? 2. PHP sử dụng...

Centos là gì?

Centos là 1 trong nhiều bản phân phối của hệ điều hành Linux, hay đúng hơn nó là bản phân phối của hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Linux Kernel. Centos là...

Ubuntu là gì?

Ubuntu là 1 bản phân phối của hệ điều hành Linux, Ubuntu được phát triển bởi canonical, đây là 1 trong nhiều bản phân phối phổ biến và rất nổi tiếng của Linux, đặc...

Linux là gì?

Linux là tên gọi của một hệ điều hành trên máy tính hay đúng hơn là tên của nhân những hệ điều hành họ Unix (Linux kernel). Nó là một case khá nổi tiếng...

HTML là gì?

HTML là gì? HTML (viết tắt HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ máy tính được tạo ra để cho phép lập trình viên tạo trang web.