Lập trình và quản trị hệ thống

Cài đặt Elasticsearch 6 trên Linux – Centos 7

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt Elasticsearch trên hệ điều hành Linux bản phân phối Centos 7. Nó là một search engine khá phổ bến dễ sử dụng và cài đặt.. Elasticsearch là một search engine dựa trên phần mềm Lucene

SSL là gì?

SSL là viết tắt của Secure Sockets Layer, thường đi cùng với khái niệm TSL nghĩa là Transport Layer Security. Là một chuẩn giao thức mã hóa được thiết kế nhằm đảm bảo an...

HTTPS là gì?

HTTPS là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS nó cho phép truyền tải thông tin...

Dùng gì để code Php?

Dùng gì để code php là câu hỏi thường gặp ở các bạn mới bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình này. Tool code php có rất nhiều, đủ các thể loại,...