Cài đặt nodejs mới nhất trên Centos / RHEL 7

Node.js là một nền tảng được xây dựng trên môi trường Chrome’s JavaScript runtime để dễ dàng xây dựng các ứng dụng mạng nhanh, có thể mở rộng.
Phiên bản mới nhất kho lưu trữ node.js yum đang được duy trì bởi trang web chính thức của nó.
Hướng dẫn này để thêm kho lưu trữ yum và cài đặt Nodejs mới nhất vào các hệ thống CentOS / RHEL 7 với các lệnh đơn giản.

Step 1 – Thêm Node.js Yum Repository

Trước hết, Bạn cần kích hoạt kho lưu trữ node.js yum trong hệ thống của bạn được cung cấp bởi trang web chính thức của Node.js. Bạn cũng cần các công cụ phát triển để xây dựng các tiện ích bổ sung gốc được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Dành cho bản mới nhất:

yum install -y gcc-c++ make
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_13.x | sudo -E bash -

Dành cho bản ổn định (tính đến thời điểm hiện tại là 04/2020)

yum install -y gcc-c++ make
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

Step 2 – Install Node.js on CentOS

Sau khi thêm kho lưu trữ yum trong hệ thống của bạn, hãy cài đặt gói Node.js. NPM cũng sẽ được cài đặt với node.js. Lệnh này cũng sẽ cài đặt nhiều gói phụ thuộc khác trên hệ thống của bạn.

sudo yum install nodejs

Step 3 – Kiểm tra lại Node.js and NPM Version

Sau khi cài đặt node.js xác minh và kiểm tra phiên bản đã cài đặt. Bạn có thể tìm thêm chi tiết về phiên bản hiện tại trên trang web chính thức của node.js.

[[email protected] home]# node -v 
v12.16.2
[[email protected] home]# npm -v
6.14.4

Như vậy bạn đã cài đặt thành công Node.js trên hệ thống CentOS 7 của mình. Bạn có thể thử một máy chủ http demo như được đưa ra dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *