Giới thiệu về HTML 5

Khái niệm cơ bản về html sẽ giúp bạn hiểu html là gì, và sử dụng html khi nào? Nói chung việc diễn nôm đôi khi hơi chuối đối với 1 khái niệm cơ bản.

HTML là gì?

 • HTML là ngôn ngữ tiêu chuẩn để xây dựng website
 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language
 • HTML mô tả cấu trúc của các trang Web bằng cách sử dụng các phần tử
 • Các phần tử HTML là các khối của trang HTML
 • Các phần tử HTML được thể hiện bằng các thẻ (Html tag)
 • Nội dung của trang web được đặt trong các thẻ
 • Trình duyệt sẽ không hiển thị chi tiết các thẻ Html trên màn hình mà chỉ hiển thị nội dung chứa trong các thẻ
 • Trong đó HTML5 là bản nâng cấp tối ưu nhất đến thời điểm hiện nay (thời điểm hiện tại đang phát triển HTML 5.1), Html 5 có hỗ trợ định dạng mở + cải tiến nhiều thứ như audio, video, svg, canvas…

Một ví dụ đơn giản về HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang web hiển thị trên tab của trình duyệt</title>
</head>
<body>

<h1>Nội dung heading (mặc định chữ to và in đậm)</h1>
<p>Chào mừng bạn đến với Codezi để tham khảo kiến thức về lập trình và quản trị hệ thống.</p>
<p>Nội dung văn bản đơn giản.</p>

</body>
</html>

Ở trong ví dụ trên bạn có thể thấy

 • <!DOCTYPE html> khai báo định nghĩa tài liệu này là HTML5
 • Thẻ <html> là phần tử gốc của tài liệu HTML
 • Thẻ <head> chứa bên trong nó là các thẻ meta khác: title, meta, link, script….
 • Thẻ <body> chứa nội dung sẽ được trình duyệt hiển thị
 • Thẻ <h1> là thẻ heading kích thước lớn nhất (nếu bạn nào từng viết word của MS thì sẽ hiểu)
 • Thẻ <p> Chứa nội dung văn bản, trong thẻ p có thể chứa thẻ khác : a, span
 • Tất cả các thẻ đều có bắt đầu bằng cấu trúc <tag name> và kết thúc bằng </tag name>

Lịch sử phát triển của HTML

Phiên bản Năm phát hành
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *