Cách sử dụng các thẻ HTML

Một thẻ HTML được bắt đầu bởi thẻ mở biểu diễn bằng <tagname> và kết thúc bằng thẻ đóng </tagname>.

<tagname>Nội dung văn bản ở đây…</tagname>

Hầu hết là như vậy, tuy nhiên có một số thẻ không đi theo cặp đôi như vậy mà chỉ có thẻ đóng hoặc mở, và được biểu diễn bằng cú pháp đóng thẻ. ví dụ thẻ <br />, <hr />,….

Nested HTML Elements

Hiểu là các thẻ lồng nhau trong 1 trang web html, chúng có thể lồng vào nhau, điển hình nhất có thể thấy ngay là  thẻ <body></body> được lồng trong cặp thẻ <html></html>.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Đây là heading H1</h1>
<!--ví dụ về thẻ lồng nhau -->
<div>
   <p>Chào mừng bạn đến với CodeZi.</p>
   <p>Cần hỏi gì cứ hỏi CodeZi bằng cách để lại bình luận</p>
</div>

</body>
</html>

Trong ví dụ về Html trên, có thể thấy

  • Thẻ <html> được dùng để định nghĩa và bao trùm toàn bộ nội dung bên trong của tài liệu html và kết thúc bởi thẻ đóng </html>
  • Cặp thẻ <body>....</body> được lồng trong cặp <html>....</html>
  • Trong cặp thẻ <div>...</div> có chứa nhiều cặp thẻ <p>...</p>

Không được quên đóng thẻ

Tuyệt đối bạn không được quên đóng thẻ khi code html trừ các thẻ không có thẻ đóng (như <br>,..)

<html>
<body>
<!--Không được làm như dưới đây, quên đóng thẻ </p> -->
<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</html>

Việc mở thẻ và đóng thẻ phải đảm bảo đúng trật tự và cấu trúc không được lộn xộn.

<html>
<body>
<!--Không được làm như dưới đây, các thẻ mở, đóng không đúng trật tự-->
<p><span>Ví dụ về việc đóng thẻ bị sai</p></span>


</body>
</html>

Sử dụng các thẻ tag ở dạng chữ thường

Mặc định HTML không phân biệt chữ hoa, chữ thường, tuy nhiên khi code khuyên bạn nên sử dụng toàn bộ là chữ thường

Kết luận

Việc sử dụng các thẻ HTML rất dễ và đơn giản, bạn chỉ cần nhớ quy tắc sau

  • Luôn phải có thẻ đóng (ngoài trừ 1 số thẻ đặc biệt), vậy khi code mở thẻ thì nên đóng thẻ luôn sau khi mở
  • Nên viết các thẻ html thống nhất ở dạng chữ thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *