Cách sử dụng CSS margins

Xin chào mọi người, bài học hôm nay chúng ta hãy bắt tay cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng css margins nhé. Thuộc tính CSS Margin được sử dụng để tạo ra không gian xung quanh các phần tử. Các thuộc tính Margin dùng để thiết lập kích thước của không gian trắng bên ngoài đường viền.

Với CSS, bạn có quyền kiểm soát các margin. Có các thuộc tính CSS để thiết lập lề cho mỗi bên của một phần tử.

Các thuộc tính của Margin

CSS có các thuộc tính để xác định lề cho mỗi cạnh của một phần tử:

 • margin-top
 • margin-right
 • margin-bottom
 • margin-left

Tất cả các thuộc tính căn lề có các giá trị sau:

 • auto – trình duyệt tự căn lề
 • length – căn lề bằng px, pt, cm, v.v …
 • % – căn lề theo % chiều rộng của các phần tử bên trong
 • inherit – căn lề dựa vào thuộc tính của phần tử trước đó

Lưu ý: giá trị  của margin có thể là số âm.

Ví dụ về sử dụng thuộc tính margins:

h3 {
  margin-top: 200px;
  margin-bottom: 110px;
  margin-right: 130px;
  margin-left: 90px;
}

Ở ví dụ trên thẻ h3 sẽ được căn lề với thứ tự trên, dưới, phải, trái cùng với các giá trị sau: 200px,110px,130px và 90px.

Margin còn có cách viết gọn.

Cú pháp:

selecter{
  margin : giá trị;
}

Ví dụ:

p{
 margin:10px 20px 50px 75px;
}

Sau đây mình sẽ giải thích về cách hoạt động của  ví dụ trên.

p{margin:10px 20px 50px 75px;}

các giá trị lần lượt sẽ là:

 • căn lề trên là 10px
 • căn lề phải là 20px
 • căn lề dưới là 50px
 • căn lề trái là 75px

Bên cách đó còn các trường hợp đặc biệt như:

margin: 10px 20px 50px;

Như ở trên thì các giá trị sẽ là:

 • căn lề trên là 10px
 • căn lề trái, phải là 20px
 • căn lề dưới là 50px

margin: 10px 20px;

Như ở trên thì các giá trị sẽ là:

 • căn lề trên, dưới là 10px
 • căn lề trái, phải là 20px

Còn thuộc tính margin với một giá trị thì ta có thể hiểu là căn tất cả lề trên, dưới, trái, phải, với cùng một giá trị.

Margin với giá trị auto và inherit

Giá trị là auto

Bạn có thể dùng thuộc tính margin tự động để căn giữa các phần tử bên trong. Chiều rộng của phần tử này đã được chỉ định cùng khoảng trống còn lại sẽ được phân chia bằng nhau giữa lề trái và lề phải:

div {
  width: 500px;
  margin: auto;
  border: 1px solid green;
}

Giá trị inherit

Ví dụ sau đây cho phép lề trái được sử dụng thuộc tính phần tử bên ngoài của nó:

div.a {
  border: 1px solid green;
  margin-left: 120px;
}
p.b {
  margin-left: inherit;
}

Bạn có thể tham khảo 1 số kiến thức khác:

CSS Layout – Overflow

CSS Box Sizing

CSS Buttons

Cú pháp Css và Selectors

Lời kết

Ở trên là tất cả kiến thức về cách sử dụng của CSS margins. Và đến đây bài viết của mình cũng kết thúc rồi xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người trong các bài tới nha chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật tốt.

Bạn có thể tham khảo kiến thức về lập trình tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *